iPad-app voor gebouwinspecties

ARCADIS
ARCADIS heeft een iPad-applicatie ontwikkeld voor inspecties op bouw-, brandveiligheid- en milieu-regelgeving. 

 

Deze tool “itoezichtprotocol” vereenvoudigt de opname van bestaande gebouwen en bouwwerken in uitvoering op staat van onderhoud en het voldoen aan regelgeving (wabo) en/ of private kwaliteitseisen. Bevindingen kunnen tijdens de opname digitaal én gebruiksvriendelijk worden ingevoerd door het gebruik van een flexibele tekstgenerator, digitale foto’s en tekeningen. Vervolgacties kunnen vanaf de iPad worden doorgezonden aan derden en gevolgd tot oplevering.

 

iPad-app
“Uitgangspunt: geen administratie na opname”

 

Voor de inspectie wordt gebruik gemaakt van uniforme checklist, waarmee een transparante opname wordt verkregen. De checklist is opgesteld volgens een certificeerbare inspectiesystematiek “integraal Toezichtprotocol / iTP“. De inspectiesystematiek “integraal Toezichtprotocol / iTP“ is ontwikkeld door de overheid en wordt toegepast door publieke toezicht- en handhavingsorganisaties. Het integraal Toezichtprotocol is opgenomen in de verplichte kwaliteitscriteria VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). ARCADIS heeft de ontwikkeling van deze inspectiesystematiek begeleid en heeft in samenwerking met de vereniging Bouw – en Woning Toezicht Nederland een digitale versie ontwikkeld.

 


Applicatie iToezichtprotocol

Mobile App + webbased backoffice
De applicatie itoezichtprotocol bestaat uit twee delen:

 • mobiele app op iPad (of iPad-mini) voor het uitvoeren van inspecties en herinspecties (toepassing van een app maakt offline gebruik mogelijk).
 • webbased backoffice voor het voorbereiden van inspecties, aanmaken van checklisten en verkrijgen van managementinformatie

 

Zie ook applicatie


Meer dan een digitale checklist

digitale gebouwopname
De iPad-inspectietool is meer dan een digitale checklist. Bijna 10 jaar ervaring met digitaal inspecteren en feedback vanuit de honderden gebruikers hebben geleid tot een optimale ondersteuning van het inspectieproces. Het motto is “geen administratie na inspectie”.

 

Snel en gemakkelijk:

 • Snelle tekstinvoer met flexibele tekstgenerator
 • Mobiel inzien richtlijnen (regelgeving of bestekeisen)
 • Verzenden inspectierapportage naar derden met digitaal volgsysteem (reacties derden worden automatisch opgenomen in inspectiedossier)
 • Flexibele checklistgenerator
 • Efficiënt werken (tijdsbesparing ca. 20%)
 • “All in one”-tool: fotocamera, agenda en email

 

vervolgacties naar derden

Digitale tekeningen: 

 • Besparing afdrukkosten
 • Integratie bevindingen tekening en checklist (één inspectiedossier)
 • Handige navigatie tekeningen incl. statusinformatie

 

Management / benchmark: 

 • Kwaliteitsverbetering door uniformiteit en objectiviteit
 • Inzicht in eigen werkproces (bezetting en tijdbesteding)
 • Inzicht in bevindingen / benchmarking
 • Systeemtoezicht (1e en 2e lijn toezicht)
 • Voldoen aan VTH-kwaliteitscriteria